logo - Biuletyn Informacji Publicznej
Formularz wyszukiwania

Wystąpienia pokontrolne

________________________________________________________________________________________

Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Opolu

P/14/070 – Efekty działalności instytutów badawczych

Przekierowanie do wystąpienia pokontrolnego

________________________________________________________________________________________

Ministerstwo Gospodarki

Wystąpienie pokontrolne Biura Audytu Wewnętrznego, Ewaluacji i Kontroli z kontroli dotyczącej działalności finansowej, organizacji i jakości pracy oraz jakości zarządzania Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w  Kędzierzynie-koźlu w 2013 roku.

Teść Wystąpienia

________________________________________________________________________________________

Data dodania: 2016-10-20 08:51:43
Autor: Adriana Muszyńska