logo - Biuletyn Informacji Publicznej
Formularz wyszukiwania

Status Prawny

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia" działa na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 

  • ustawy z dnia 21 lutego 2019r. o Sieci Badawczej LUKASIEWICZ (Dz. U. z 2019 r., poz. 534)
  • ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późn. zmianami),
  • zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Syntezy Chemicznej,
  • zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 27 grudnia 1958 r. w sprawie przekształcenia Oddziału Instytutu Syntezy Chemicznej w Kędzierzynie w Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej,
  • zarządzenia nr 25/Org./86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 27 lutego 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo- rozwojowej pod nazwą Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia" w Kędzierzynie- Koźlu do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo- rozwojowych,
  •  statutu Instytutu zatwierdzonego przez Prezesa Centrum Łukasiewicz dnia 21.08.2019r.
  •  innych przepisów wykonawczych dotyczących działalności instytutów badawczych.

 

Instytut ma siedzibę w Kędzierzynie -Koźlu przy ul. Energetyków 9. Instytut posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156540.
Instytut jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 749-000-70-64. Numer identyfikacyjny Regon: 000041631.

 _____________________________________________________________________________________

Data dodania: 2011-03-22 10:50:38
Autor: Małgorzata Wojkowska
Rejestr zmian:
Czas Autor Opis
2009-05-13 20:29:50Adriana MuszyńskaWprowadzenie na stronę
2019-09-09 13:57:30Małgorzata Wojkowskaaktualizacja statusu prawnego